Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna

 

 

Sąd Rejonowy w Staszowie

28-200 Staszów

ul. Kościuszki 2

tel: (0-15) 864-82-00
fax: (0-15) 864-82-04
NIP 8661735435

 

 Sekretariat Prezydialny: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Telefoniczne Biuro Obsługi Interesanta:

- infolinia: 801 800 122 (dotyczy tylko telefonów stacjonarnych),

            lub nr (12) 286 32 83 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych).

Pracownicy Telefonicznego Biura Obsługi Interesanta udzielają informacji:
w poniedziałek: 730 – 1800
wtorek - piątek: 730 – 1600

 

Godziny pracy:
 

Godziny pracy Sądu Rejonowego w Staszowie:


poniedziałek - piątek: 745 - 1545

 

Biuro Obsługi Interesanta:

poniedziałek:  800 - 1800

wtorek - piątek: 800 - 1530

Przyjmuje interesantów w sprawach:

cywilnych, karnych, rodzinnych i nieletnich oraz ksiąg wieczystych.

 

Biuro Podawcze:

poniedziałek:  800 - 1800

wtorek - piątek: 800 - 1530

 

Godziny pracy Kasy Sądu Rejonowego w Staszowie:


poniedziałek – piątek  800 - 1100


Wpłat można dokonywać również za pośrednictwem banków, poczty bądź przelewem internetowym na konta bankowe tut. Sądu.


 

Zarządzenie nr 4/2017 z dnia 28-09-2017 r. Dyrektora Sądu Okręgowego w Kielcach oraz

Prezesa Sądu Rejonowego w Staszowie w sprawie ustalenia dnia

10 listopada 2017 roku dniem wolnym od pracy

Treść zarządzenia  pobierz plik 

 


                                                                  OGŁOSZENIE


Prezes Sądu Rejonowego w Staszowie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy sądu, w środy w godzinach od 1200 do 1300, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny  spotkania w sekretariacie Prezesa Sądu (Nr tel. 15 864 82 03).

1. Skargi w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu.
2. Organem  właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.
3. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności  sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego.
4. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.
5. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego – prezes sądu apelacyjnego.
6. Skarga w zakresie w jakim zawiera wniosek o pociągnięcie sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega niezwłocznie przekazaniu właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu albo zastępcy rzecznika dyscyplinarnego.
 
Przyjmowanie skarg i wniosków dotyczących działalności sądu powierza się pracownikom Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Staszowie.
Skargi i wnioski dotyczące działalności sądu można również składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
(skargi i wnioski składane w ten sposób powinny zawierać wskazanie imienia i nazwiska wnoszącego oraz jego adres do korespondencji).


 

 

 

 


 

 

 

Jednostki nadrzędne

Jednostki okregu kieleckiego