Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Informacje arrow Rachunki Bankowe
Rachunki bankowe

 

 

INFORMACJA

dla Interesantów Sądu

 

 Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01 czerwca 2018r. zlikwidowana  została Kasa Sądu Rejonowego w Staszowie.

 Wpłaty można dokonywać w dowolnej placówce Poczty Polskiej s.a. na terenie całego kraju, na odpowiednie rachunku bankowe Sądu Rejonowego w Staszowie.

 Wpłaty dokonywane będą na blankietach wpłat, zgodnie z Polską Normą /PN-F-01101/ zawierających następujące dane:

1. nazwę odbiorcy wpłaty,

2. numer rachunku bankowego odbiorcy wpłaty,

3. kwotę zapisaną cyframi i słownie,

4. nazwę i adres wpłacającego,

5. tytuł wpłaty.

 Wpłacający nie ponosi kosztów z tytułu wpłaty.

 

 Możliwe jest także korzystanie z systemu e-Płatności, zarówno w zakresie bezpośrednich wpłat z wykorzystaniem przelewó w internetowych (pay-by-link) i kart kredytowych, jak również samodzielnego zakupu e-znaków (https://oplaty.ms.gov.pl).

 

 

Rachunki bankowe Sądu rejonowego w Staszowie

 

Wpisy, opłaty, koszty, grzywny:

I Wydział cywilny:

NBP O/Kielce 10 1010 0055 1313 0050 1100 0001

II Wydział Karny:

NBP O/Kielce 80 1010 0055 1313 0050 1100 0002

III Wydział Rodzinny i Nieletnich:

NBP O/Kielce 53 1010 0055 1313 0050 1100 0003

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

NBP O/Kielce 26 1010 0055 1313 0050 1100 0004

 

Poręczenia i zabezpieczenia majątkowe - wpłaty w PLN:

BGK O/Kielce 61 1130 1017 0021 1002 5490 0004

 

Zaliczki na koszty wynagrodzenia biegłych i kuratorów:

BGK O/Kielce 31 1130 1192 0027 6154 0720 0005

 

Nawiązki dotyczące Funduszu PP:

BGK O/Kielce 04 1130 1192 0027 6154 0720 0006